Орталықтың қызметі ойдағыдай

bf95719f fe6a 4418 ac91 570be1f53bac Қоғам

АШЫЛҒАНЫНА ОТЫЗ ЖЫЛҒА ЖУЫҚТАҒАН ОБЛЫСТЫҚ МҮГЕДЕКТЕРДІ САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ ТҮРЛІ АУРУЛАР МЕН ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫН АЛҒАН, ОБЛЫС АУМАҒЫНДА ТҰРАТЫН, ЖАСЫ 15-ТЕН АСҚАН МҮГЕДЕКТЕРДІ ҚАБЫЛДАП, ОЛАРҒА ЕМДЕУ-САУЫҚТЫРУ ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗЕДІ. БҰЛ ТУРАЛЫ МЕКЕМЕ ДИРЕКТОРЫ ҒАЛИЯ БИЖАНОВА ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТІНДЕ ӨТКЕН БРИФИНГТЕ ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙЛІ ӘҢГІМЕЛЕДІ.

О р т а л ы қ д і м к ә с ж а н д а р д ы ң с ы р қ а т ы н а н толық айығуына, күнделікті т ұ р м ы с қ а и к е м д е л у і н е ж ә р д е м д е с е д і . А у д а н д а р м е н а у ы л д ы қ ж е р л е р д е н келетін мүгедектерге арнайы жабдықталған 30 орындық стационар бөлмелері қызмет көрсетеді. Сондай-ақ, кейіннен 25 орындық күндізгі бөлім стационары ашылған. Арнайы бөлінген микроавтобус күндізгі б ө л і м д е е м д е л у ш і л е р д і ертеңгілік жинап, кешкісін үйіне жеткізеді.

С а у ы қ т ы р у о р т а л ы ғ ы өздеріне келетін мүмкіндігі ш е к т е у л і ж а н д а р ғ а тұрмыстық, медициналық, п с и х о л о г и я л ы қ , е ң б е к , м ә д е н и , қ ұ қ ы қ т ы қ ж ә н е әлеуметтік қызметтер көрсетеді. І және ІІ топ мүгедектерінің «Әлеуметтік қызметтер көрсету порталы» арқылы жергілікті органдар жолдамасымен, оңалту ба ғ д а р л а м а с ы м е н ж ә н е м е д и ц и н а л ы қ картамен к е л і п , а р н а у л ы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарына сай көмек алу мүмкіндігі бар. Мысалы, ж ы л ы н а 1 м ы ң ғ а ж у ы қ м ү м к і н д і г і ш е к т е у л і ж а н арнаулы көмек алады.

Орталық тұрғындары арасында аурудың түрі де көп, атап айтқанда:

– жүрек-қан тамырлары, тыныс алу жолы аурулары – 52%; – орталық нерв жүйелері аурулары – 25%; – буын-тірек жүйесі, дене сүйек жарақаттары – 15%; – туабіткен аурулар – 8%. Жалпы мұнда келушілердің 55%-ы – аудандардан, 45%-ы – қаладан. Биыл 9 айда орталықта 729 дімкәс жан ем-домын алған 729 дімкәс жанның 140-ы (19,2%) – I топтағы мүгедектер, қалғаны – II топ мүгедегі. Олардың 90-ы Жылыой ауданынан, 53-і – Қызылқоға, 51-і – Индер, 46 адам – Құрманғазы, 41 адам – Мақаттан және 30 адамнан Махамбет пен Исатай аудандарынан келіпті.

Лиза СЕЙТІМОВА

Баға берсеңіз
Атырау газеті
Пікір қалдырыңыз