Жарнама

Байланыс

Бас редактордың қабылдау бөлмесi – 45-86-43, факс – 45-85-97.

Бас редактордың орынбасары – 45-86-47.

Жауапты хатшы – 45-84-50.

«Atr.kz» сайтының редакторы – 45-86-50.

Арнаулы тілші – 45-84-30.

Бөлімдер:

Экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері – 45-84-01;

Қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени мәселелер – 45-85-24;

Экология және құқықтық мәселелер – 45-86-50.

Фототілші – 45-84-50.

Компьютер цехы: бет құрушылар – 45-84-50

Жарнама бөлімі – 45-85-67.

Мекен-жайымыз:

Атырау қаласы, Ж.Молдағалиев көшесi, 29 «а» үй.

Электронды пошта: e-mail: atyrau_gazeti@mail.ru

Индексi: 060005

Аптасына 1 рет шығады.

Back to top button